user warning: Expression #8 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'romaeduc_web.node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications.delta' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT DISTINCT(node.nid) AS nid, node.title AS node_title, node_data_field_publication.field_publication_fid AS node_data_field_publication_field_publication_fid, node_data_field_publication.field_publication_list AS node_data_field_publication_field_publication_list, node_data_field_publication.field_publication_data AS node_data_field_publication_field_publication_data, node.type AS node_type, node.vid AS node_vid, node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications.delta AS node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications_delta FROM node node LEFT JOIN ( content_field_related_publications node_data_field_related_publications INNER JOIN node node_node_data_field_related_publications ON node_data_field_related_publications.vid = node_node_data_field_related_publications.vid ) ON node.nid = node_data_field_related_publications.field_related_publications_nid LEFT JOIN content_field_related_publications node_node_data_field_related_publications_node_data_field_related_publications ON node_node_data_field_related_publications.vid = node_node_data_field_related_publications_node_data_field_related_publications.vid LEFT JOIN node node_node_data_field_related_publications_1 ON node_node_data_field_related_publications_node_data_field_related_publications.field_related_publications_nid = node_node_data_field_related_publications_1.nid LEFT JOIN content_type_publication node_data_field_publication ON node.vid = node_data_field_publication.vid LEFT JOIN content_field_related_publications node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications ON node_node_data_field_related_publications_1.vid = node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications.vid WHERE (node.status = 1 OR (node.uid = 0 AND 0 <> 0) OR 0 = 1) AND (node.type in ('publication')) AND (node_node_data_field_related_publications.nid = 269 ) GROUP BY nid ORDER BY node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications_delta ASC LIMIT 0, 3 in /home/romaeduc/old/public_html/sites/all/modules/views/includes/view.inc on line 807.

Fondul de Educatie pentru Romi

Misiune si Obiective

Misiunea organizatiei Fondului de Educatie pentru Romi (FER) este de a contrbui la ameliorarea decalajelor existente intre populatia de romi si ne-romi din punctul de vedere al rezultatelor educationale, prin politici si programe care sa suporte o educatie de calitate pentru romi, inclusiv desegregarea sistemului educational.
Obiectivul principal este acela de a sprijini elaborarea si implementarea de politici care sa contribuie la includerea romilor in sistemul educational.

Directii de actiune FER

Fondul de Educatie pentru Romi are patru mari directii de actiune.

- Fondul de Educatie pentru Romi finanteaza proiecte aprobate de catre Bord care raspund misiunii si principiilor sale. Tipologia proiectelor include accesul la educatia pre-scolara, imbunatatirea metodelor de predare si capacitarea cadrelor didactice intr-un mediu intercultural, cresterea motivatiei si a implicarii comunitatilor de romi in sistemul educational, sprijinirea educatiei extracuriculare care sa imbunatateasca rezultatele scolare, sprijinirea educatiei adultilor, reducerea decalajelor economice si administrative care permit  accesarea tuturor formelor de educatie si introducera culturii si limbii romani in curricula scolara.

- Politicile de dezvoltare organizationala ale FER si asistenta tehnica prevad;  studii, strategii de dezvoltare, activitatii de invatare si servicii de consultare care sprijina obiectivele REF si ajuta proiectele si programele finantate de FER sa-si indeplineasca obiectivele. De asemenea FER asigura cadrul pentru dialog cu guvernele si societatea civila care ar putea avea ca rezultat reforma educatioala si incluziunea romilor in sistemul educational.

- Componenta de comunicare si advocacy a FER este focalizata pe reformarea politicilor si pe elaborarea de programe si strategi. Aceasta include informatii de calitate si de incredere despre educatia romilor dar si analize ale impactului realizat de cele mai recente reforme si activitatii derulate. De asemenea REF monitorizeaza si ofera informatii despre politicile educationale implementate atat de catre guverne cat  si de societatea civila. Totodata REF ofera cadrul pentru dezbateri si se asigura ca ideile diferitilor actori vor fi luate in considerare. Acest schimb de informatii asigura ca energia si efortul investit nu sunt consmate in zadar si ca experientele impartasite creeaza cunostinte commune.

- Programul de burse la scara larga “Roma Memorial Scholarship Program” se bazeaza pe competitie deschisa intre studentii romi. Fiind finantat de catre REF, acest program ofera burse la aproape 700 de studenti in fiecare an. Aceste burse le primesc studentii care sunt la facultatile cu profilul drept si umanitar (administratie publica, jurnalism, stiinte politice, sociologie, pedagogie si istorie). Studentii primesc suport in limita fondurilor disponibile.


In concordanta cu angajarea asumata de a promova transparenta institutionala, modul de operare al Fondului de Educatie al Romilor este definit in detalii in ghidul de operare. Pentru orice modificare in acest ghid de operare este nevoie de aprobarea Bordului Fondului de Educatie pentru Romi. Ghidul de operare se aplica echipei Fondului de Educatie pentru Romi dar si Bordului Fondului de Educatie pentru Romi si de asemenea pentru toti partenerii si organizatile finantate
Ghidul de operare contine de asemenea, in anexa, raporte si formulare.

REF promoveaza si conceptul participarii romilor in programele adresate lor si in acest sens 2/3 din staff si consultanti  REF  sunt de etnie romi.

Cum si de ce a fost creat REF

In iulie 2003 a avut loc in Budapesta prima conferinta regionala de inalt nivel pentru Romi: “Romi intr-o Europa Extinsa: Provocari pentru Viitor”. Tarile participante au fost Bulgaria, Croatia, Cehia, Ungaria, Macedonia, Romania, Serbia si Muntenegru si Slovacia. Conferinta a fost finantata de catre Banca Mondiala, Fundatia pentru o Societate Deschisa, Comisia Europeana, UNDP, Banca de Dezvoltare a Consilului Europei si de catre guvernele Ungariei, Finlandei si Suediei.

Prin aceasta conferinta s-a dorit:

(a) Sa se infiinteze Deceniul de Incluziune al Romilor 2005-2015 prin care tarile se vor focaliza pe reducerea decalajelor existente din punct de vedere economic si dezvoltare umana intre romi si populatia majoritara
(b) Infiintarea  Fondului de Educatie pentru Romi


La aceasta conferinta Banca Mondiala si asumat responsabilitatea de a prelua administrarea tehnica a Fondului de Educatie pentru un an, in consultare cu alte organizatii internationale, donori, romi si alti actori. In Decembrie 2004 a avut loc la Paris o conferinta, asigurata de aceasta administratie tehnica, care a marcat infiintarea propriu-zisa a Fondului.

Un total de aproximativ de 34 milioane Euro au fost inregistrat pentru perioada 2005 – 2015 din partea de a 8 donori bilaterali (Canda, Grecia, Irlanda, Olanda, Slovenia, Suedia, Elvetia, si Marea Britanie), fundatii particulare si agentii multilaterale (CEB si Banca Mondiala)


In 12 mai 2005, Fondul de Educatie pentru Romi a fost inregistrat ca o fundatie elvetiana si a inceput sa opereze prin biroul de la Budapesta. In 17 Februarie 2006, Fondul de Educatie pentru Romi a fost de asemenea inregistrat ca o fundatie maghiara. Fiecare fundatie, cu presedinte de bord de etine roma, are un bord de directori distinct si separat compus din reprezentanti ai organizatilor internationale, ai diferitelor entitati publice, profesori, si organizati neguvernamentale.