user warning: Expression #8 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'romaeduc_web.node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications.delta' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT DISTINCT(node.nid) AS nid, node.title AS node_title, node_data_field_publication.field_publication_fid AS node_data_field_publication_field_publication_fid, node_data_field_publication.field_publication_list AS node_data_field_publication_field_publication_list, node_data_field_publication.field_publication_data AS node_data_field_publication_field_publication_data, node.type AS node_type, node.vid AS node_vid, node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications.delta AS node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications_delta FROM node node LEFT JOIN ( content_field_related_publications node_data_field_related_publications INNER JOIN node node_node_data_field_related_publications ON node_data_field_related_publications.vid = node_node_data_field_related_publications.vid ) ON node.nid = node_data_field_related_publications.field_related_publications_nid LEFT JOIN content_field_related_publications node_node_data_field_related_publications_node_data_field_related_publications ON node_node_data_field_related_publications.vid = node_node_data_field_related_publications_node_data_field_related_publications.vid LEFT JOIN node node_node_data_field_related_publications_1 ON node_node_data_field_related_publications_node_data_field_related_publications.field_related_publications_nid = node_node_data_field_related_publications_1.nid LEFT JOIN content_type_publication node_data_field_publication ON node.vid = node_data_field_publication.vid LEFT JOIN content_field_related_publications node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications ON node_node_data_field_related_publications_1.vid = node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications.vid WHERE (node.status = 1 OR (node.uid = 0 AND 0 <> 0) OR 0 = 1) AND (node.type in ('publication')) AND (node_node_data_field_related_publications.nid = 269 ) GROUP BY nid ORDER BY node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications_delta ASC LIMIT 0, 3 in /home/romaeduc/old/public_html/sites/all/modules/views/includes/view.inc on line 807.

SHAPYR – Magyarország Ösztöndíj felhívás 18 és 28 év közötti roma fiatalok számára

A Roma Oktatási Alap 2018 áprilisában indította el Roma fiatalok tanulmányait és munkavállalását támogató programját. A program 2018. április 1-je és 2022. december 31-e között, négy tanulmányi éven keresztül valósul meg Magyarországon, Szlovákiában és Romániában. A Roma Oktatási Alap a program megvalósításával szeretne hozzájárulni a szakmai végzettséggel rendelkező romák számának növekedéséhez, a tanulmányaikat elvégző fiatalok munkaerőpiaci esélyeihez.

 

A program keretében támogatjuk a befejezett általános-, vagy középiskolai tanulmányokkal, illetve szakmai végzettséggel nem rendelkező roma fiatalok tanulmányait és munkavállalását.

 

A pályázat benyújtható, amennyiben a jelentkező:

 

·         roma származású,

·         18 és 28 év közötti,

·         felnőttoktatásban, vagy felnőttképzésben vesz részt, vagy szeretne részt venni
(beleértve az érettségire felkészítő képzést, a szakmai végzettséget adó, valamint a felsőfokú szakképzést is),

·         befejezett általános-, vagy középiskolai tanulmányokkal, illetve szakmai végzettséggel nem rendelkezik,

·         munkanélküli
(a tanulmányok és a munka összeegyeztethetősége esetén: közfoglalkoztatott, illetve részmunkaidőben dolgozó),

·         Baranya megyében, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében él.

 

Az elbírálás során előnyt élveznek a Roma Oktatási Alap Kora gyermekkori fejlesztés programjában részt vett gyerekek szülei.

 

A program keretében nyújtott támogatások:

 

    ösztöndíj

    tandíjtámogatás (egyéni elbírálás alapján)

    mentori támogatás (egyéni elbírálás alapján)

    együttműködési képességek fejlesztése

    támogatás a munkakeresésben

 

Jelentkezési határidő:

 

A meghatározott keretszám betöltéséig folyamatos.

 

A jelentkezés menete:

 

A Roma Oktatási Alap honlapján és Facebook-oldalán megtalálható jelentkezési lapot kitöltve, beszkennelve a csolah@romaeducationfund.org email címre, vagy a 1139 Budapest, Váci út 99. postai címre várjuk. Jelentkezéséhez kérjük, az alábbi dokumentumokat is csatolja:

 

·         személyi igazolvány másolata

·         legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentum (bizonyítvány, diploma, stb.) másolata

·         amennyiben gyermeke óvodáskorú, igazolás az óvodai ellátás igénybevételéről

·         foglalkoztatási státuszt igazoló dokumentum másolata

·         folyamatban lévő tanulmányok esetén igazolás a tanulói jogviszonyról

 

A program keretében évente 25 fiatal felnőttet támogatunk. Kizárólag hiánytalanul beérkezett pályázatokat áll módunkban elfogadni. A programmal és a jelentkezés menetével kapcsolatos kérdéseivel keresse Oláh Csabát, a program magyarországi koordinátorát:

 

Oláh Csaba

csolah@romaeducationfund.org

Roma Oktatási Alap

1139 Budapest, Váci út 99.

Telefonszám: 06 20 342 8824

Documents