user warning: Expression #8 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'romaeduc_web.node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications.delta' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT DISTINCT(node.nid) AS nid, node.title AS node_title, node_data_field_publication.field_publication_fid AS node_data_field_publication_field_publication_fid, node_data_field_publication.field_publication_list AS node_data_field_publication_field_publication_list, node_data_field_publication.field_publication_data AS node_data_field_publication_field_publication_data, node.type AS node_type, node.vid AS node_vid, node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications.delta AS node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications_delta FROM node node LEFT JOIN ( content_field_related_publications node_data_field_related_publications INNER JOIN node node_node_data_field_related_publications ON node_data_field_related_publications.vid = node_node_data_field_related_publications.vid ) ON node.nid = node_data_field_related_publications.field_related_publications_nid LEFT JOIN content_field_related_publications node_node_data_field_related_publications_node_data_field_related_publications ON node_node_data_field_related_publications.vid = node_node_data_field_related_publications_node_data_field_related_publications.vid LEFT JOIN node node_node_data_field_related_publications_1 ON node_node_data_field_related_publications_node_data_field_related_publications.field_related_publications_nid = node_node_data_field_related_publications_1.nid LEFT JOIN content_type_publication node_data_field_publication ON node.vid = node_data_field_publication.vid LEFT JOIN content_field_related_publications node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications ON node_node_data_field_related_publications_1.vid = node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications.vid WHERE (node.status = 1 OR (node.uid = 0 AND 0 <> 0) OR 0 = 1) AND (node.type in ('publication')) AND (node_node_data_field_related_publications.nid = 269 ) GROUP BY nid ORDER BY node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications_delta ASC LIMIT 0, 3 in /home/romaeduc/old/public_html/sites/all/modules/views/includes/view.inc on line 807.

Roma Oktatási Alap ”REF”

A REF céljai

A REF legfőbb célja a romák és nem romák között meglévő oktatásbeli különbségek csökkentése olyan projektek, kutatások és oktatáspolitikai megoldások segítségével, melyek támogatják a romák minőségi oktatását, és az oktatási rendszer deszegregációját. A REF támogatja olyan oktatási programok tartalmi tervezését és végrehajtását, amelyek elősegítik a romák oktatási rendszerben való integrációját.


A REF működése

A REF négy különböző területen működik:

1. A REF olyan oktatási projekteket támogat, amelyek céljaival és elveivel megegyeznek, és amelyeket kuratóriuma elfogad. A támogatásokat az alábbi projektekre lehet felhasználni:
a. az  óvódához és bölcsödéhez való hozzájutás;
b. a modern oktatási módszerek és a tantestület pedagógiai, multikultúrális módszertani képzése;
c. a roma közösségek ösztönzése az oktatási szereplőkkel való együttműködésre;
d. a roma tanulók tanórákon túli oktatásának támogatása;
e. felnőttoktatás támogatása;
f. a romák oktatásban való részvételének javítása, a  gazdasági és adminisztrációs akadályok  csökkentése, valamint a roma kultúra és nyelv tananyagba történő bevezetése.

2. A REF oktatáspolitikai fejlesztése és technikai támogatása tartalmaz:
a. tanulmányokat;
b. stratégiai fejlesztést;
c. tanulási tevékenységeket/módszereket;
d. tanácsadó szolgáltatásokat, melyek a REF céljait támogatják. A támogatott projektek és programok fontos feltétele a kormányokkal és civil szervezetekkel az oktatási reformokról és a roma integrációról folytatott párbeszéd.

3. A REF oktatáspolitikai reformokra összpontosít. Ezen kívül lehetőséget kíván teremteni társadalmi vitákra, melyek biztosítják a különböző érdekcsoportok véleményének figyelembe vételét. Ez az információ elősegíti, hogy az erőfeszítések ne vesszenek kárba a roma oktatásban résztvevő különböző szervezetek munkája során, valamint azt, hogy a tapasztalcsere kollektív tudáshoz vezessen.

4. A két millió dolláros ösztöndíjprogramunk (Roma Egyetemi Ösztöndíj Alap) a résztvevők egyéni igényeire összpontosító nyílt pályázati program. Az ösztöndíjprogram több mint 1000 diákot támogat évente.

Miért és hogyan alapították a REF-et?

2003 júliusában “Romák a növekvő Európában, kihívások a jövőre” címmel tartották meg Budapesten az első regionális konferenciát a romákról, amelyen a következő országok vettek részt: Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, Magyarország, Macedónia, Románia, Szerbia-Montenegró és Szlovákia. A konferenciát a Világ Bank, a Nyílt Társadalom Intézet, az Európai Közösség, az ENSZ fejlesztési programja, a Közép-Európai Fejlesztési Bank, valamint a magyar, a finn és a svéd kormány támogatták. A konferencia elhatározta, hogy:

a. megalapítják a Roma Évtized Programot;
b. létrehozzák a nemzetközi Roma Oktatási Alapot.